Search
Belam | БЕЛАМ — 20 лет исключительного опыта
5297
single,single-post,postid-5297,single-format-standard,ajax_updown,page_not_loaded,
 

АКТИВНОСТЬ БЕЛАМ

shutterstock_39310303

БЕЛАМ — 20 лет исключительного опыта

20 ЛЕТ

РЕЧЬ ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ BELAM МАРКА КАЦА, ПОСВЯЩЕННАЯ 20-ЛЕТИЮ КОМПАНИИ

Подходит к концу 2013 год – двадцатый год работы компании Belam.

За эти 20 лет достигнуто многое, реализовано более 1000 проектов, расширена география нашей деятельности (Латвия, Литва, Узбекистан, Беларусь, Россия), достигнуты серьёзные финансовые показатели и компания продолжает свой рост. Всё достигнутое не было бы возможно без ключевых опор нашей деятельности – доверия наших Клиентов и профессионализма наших сотрудников.

Уважаемые клиенты,

Ваша требовательность и образованность заставляет нас прогрессировать и отвечать высокой ответственностью за сделанное и изо дня в день повышать квалификацию работников.

Ваше доверие и открытость к сотрудничеству даёт нам уверенность, что бизнес, это не только деньги и показатели на диаграммах, а ещё и настоящие удовольствие от общения, от реализованных вместе проектов.

Уважаемые коллеги,

Именно вы создаёте атмосферу и характер компании. Во многом именно ваши действия и отношение к работе, сделало компанию одним из лидеров рынка.

Благодарим вас за отношение к делу, за ту мотивацию, которую вы находите внутри себя и за нацеленность на результат.

От имени компании Belam, поздравляю всех Вас, уважаемые Клиенты, Коллеги, Партнёры с наступающим Новым 2014 Годом и желаю всех благ, как в сфере Вашей профессиональной деятельности, так и в личной жизни.

new-6 

BELAM ACTIVITY

shutterstock_39310303

Belam 20 Years of exceptional experience

20 YEARS

SPEECH OF THE COMPANY BELAM DIRECTOR MARK KATZ, DEDICATED TO THE 20TH ANNIVERSARY OF THE COMPANY

We approach the end of year 2013 – the year of Belam’s 20th anniversary.

We have accomplished a lot during these 20 years, more than 1000 projects have been successfully implemented, we have expanded both geographically (Latvia, Lithuania, Uzbekistan, Byelorussia, Russia) and financially, and we keep growing. All these achievement would have been impossible without the pillars of our business – our Clients’ trust and professionalism of our employees.

Dear Clients,

With your exactingness and knowledge, we are encouraged to make progress and to answer to your requirements in a highly responsible manner, as well as constantly improve the level of our professionalism.

Your trust and openness for cooperation make us believe that business is made up of not just money and diagram figures, but also gives us real pleasure to communicate with you and to be proud of projects implemented together.

Dear Colleagues,

You are the ones creating the atmosphere and character of our company. Largely owing to your actions and attitude, Belam have become one of the market leaders.

Thank you for your attitude, for your motivation, as well as for your commitment to results.

On the behalf of Belam, I would like to wish you, Dear Clients, Colleagues, Partners a happy New Year and all the very best in your professional and personal life in 2014.

new-6 

BELAM UZŅĒMUMA AKTIVITĀTE

shutterstock_39310303

Belam — 20 GADI ārkārtas pieredzi

20 GADI

ZIŅA NO DIREKTORA BELAM MARKA KACA, VELTĪTA 20. GADADIENĀ UZŅĒMUMA

Tuvojas beigām 2013. gads – kompānijas Belam 20-tais darba gads.

Šajos 20 gados ir sasniegts daudz, realizēti vairāk kā 1000 projekti, kļuvusi plašāka mūsu darbības ģeogrāfija (Latvija, Lietuva, Uzbekistāna, Baltkrievija, Krievija), sasniegti nopietni finansu rādītāji un kompānija turpina savu izaugsmi. Viss sasniegtais nebūtu iespējams bez mūsu darbības galvenajiem balstiem – mūsu Klientu uzticības un darbinieku profesionalitātes.

Godātie klienti,

Jūsu prasīgums un izglītotība liek mums progresēt un atbildēt ar augstu atbildības pakāpi par padarīto un visiem spēkiem dienu no dienas paaugstināt mūsu darbinieku kvalifikāciju.

Jūsu uzticība un vēlme sadarboties sniedz mums pārliecību, ka bizness, tā nav tikai nauda un rādītāji diagrammās, bet vēl arī no sadarbības, no kopīgi realizētajiem projektiem gūtais patiesais prieks.

Godātie kolēģi,

Tieši jūs veidojat kompānijas atmosfēru un raksturu. Lielā mērā tieši jūsu rīcība un attieksme pret darbu ir padarījusi kompāniju par vienu no tirgus līderiem.

Pateicamies jums par attieksmi pret darbu, par to motivāciju, ko jūs atrodat sevī, un par koncentrāciju uz rezultātu.

Kompānijas Belam vārdā apsveicu Jūs visus, godātie klienti, kolēģi, partneri ar tuvojošos Jauno 2014. gadu un novēlu visu to labāko kā jūsu profesionālajā darbībā tā arī personīgajā dzīvē.

new-6