Search
Belam | NEWS AND ACTIVITY
620
page,page-id-620,page-template,page-template-blog-template4,page-template-blog-template4-php,ajax_updown,page_not_loaded,
 

NEWS AND ACTIVITY

Veiksmīgi nokārtota ISO sertifikācija

Ievērojot konkurētspējas paaugstināšanas stratēģiju, uzlabojot pārvaldības efektivitāti, nodrošinot augstas kvalitātes pakalpojumus, samazinot ražošanas izmaksas un izmantojot jaunākos sasniegumus telekomunikācijas jomā, uzņēmums BELAM-Rīga regulāri apliecina atbilstību starptautiskajiem kvalitātes standartiem. Šī gada martā uzņēmums BELAM-Rīga kārtējo reizi veiksmīgi izgāja Kvalitātes vadības sistēmas resertifikācijas auditu atbilstoši ISO 9001:2015…

Read More

Успешно пройдена сертифакация ISO

Придерживаясь стратегии на повышение конкурентоспособности за счет улучшения эффективности управления, обеспечения высокого качества услуг, снижения издержек производства и использования последних достижений в области телекоммуникаций, компания BELAM-Rīga регулярно подтверждает своё соответствие международным стандартам качества. В марте этого года компания BELAM-Rīga успешно прошла очередной ресертификационный аудит Системы…

Read More

Successfully passed ISO certification

Following the strategy of increasing competitiveness by increasing management efficiency, ensuring high-quality services, reducing production costs and using the latest achievements in the field of telecommunications, BELAM-Riga regularly demonstrates its compliance with international quality standards. In March this year, BELAM-Riga successfully passed another recertification audit…

Read More

Belam-Riga ir 2% drošāko Latvijas uzņēmumu vidū

Esam pagodināti ar augstāko iespējamo AAA kredītreitingu, ko piešķir Zviedrijas kredītbirojs BISNODE. AAA reitingu veido pamatojoties uz informācijas no 10 datubāzēm, un tas apliecina uzņēmuma izcilos finanšu radītājus un perfektu maksājumu disciplīnu. Latvijā AAA reitingu ir sasnieguši tikai 2 % no uzņēmumiem, kas pašlaik darbojas tirgū. BISNODE…

Read More

Belam-Riga в 2% самых надежных предприятий Латвии

Нам выпала честь получить самую высокую оценку рейтинга кредитного доверия — сертификат ААА, который присуждается Шведским кредитным бюро  BISNODE. Расчет рейтинга ААА основывается на информации из 10 баз данных.  Сертификат ААА — это отличные финансовые показатели и безупречная платежная дисциплина. Рейтинг ААА имеют только 2%…

Read More

Belam-Riga among 2% of most reliable companies in Latvia

We are honoured with the highest credit rating certificate AAA issued by Swedish credit bureau BISNODE. The calculation of the AAA rating is based on information from 10 databases. The AAA certificate stands for excellent financial performance and impeccable payment discipline. Companies with such creditworthiness…

Read More